AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

Organisasjoner
Nasjonale:

Norsk Stålforbund, Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
Tel.41 02 15 98
Den norske Stålgruppen, Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
Tel.41 02 15 98
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, Pb.2312 Solli, 0201 Oslo Tel.22 94 75 52 Fax.22 94 75 59
NSF Norsk Sveiseteknisk Forbund, Pb.7072 Majorstua, 0306 Oslo Tel.22 59 01 00 Fax.22 59 01 29
FROSIO P.O. Box 7176 Majorstuen, NO-0307 Oslo
Tel.23 08 75 96 Mob.911 48 842
Betongelementforeningen Pb.7072 Majorstua, 0306 Oslo
Tel.22 59 01 20 Fax.22 59 01 29
EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
KIB Kommunikasjon og informasjon i byggesaksprosessen (tverrfaglig org.)
Tekna (Tidligere NIF, Norsk Sivilingeniørers Forening)
Pb.2312 Solli, 0201 Oslo, Tel.22 94 75 00
NAL Norske Arkitekters Landsforbund Josefinesgt.34, 0351 Oslo Tel.23 33 25 00 Fax.23 33 25 01
NITO Norges Ingeniørorganisasjon Pb.9100 Grønland, 0133 Oslo Tel.22 05 35 00 Fax.22 17 24 80
Norsk Brannvern Forening Pb.6703 St.Olavs Plass, 0130 Oslo Tel.22 20 01 54 Fax.22 20 56 36
Norsk Industri (tidligere TBL) Pb.7072 Majorstua, 0306 Oslo Tel.22 59 00 00 Fax.22 59 00 01
RIF Essendropsgt. 3, 0368 Olso
Tel.22 85 35 70 Fax.22 85 35 71
SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim, Tel.73 59 30 00
SINTEF Byggforsk PB.124 Blindern, 0314 Oslo, Tel.22 96 55 55
Teknologisk Institutt Pb.2608, 0131 Oslo
Tel.22 86 50 00 Fax.22 20 18 01


Internasjonale:

AISC, American Institute of Steel Construction One East Wacker Drive-Suite 3100 Chicago, IL 60601-2001, USA Tel.312 670-5403 Fax.312 670-2400

ECCS, European Convention for Constructional Steelwork
General Secretariat : Avenue des Ombrages 32 /20 - B - 1200 Brussels, Tel : 32-2/762.04.29 Fax : 32-2/762.09.35
ECCS medlemmer

Jernkontoret Pb.1721, 111 87 Stockholm, Sverige
Tel.00 46 8 679 17 00 Fax.00 46 8 611 20 89
SBI Stålbygnadsinstitutet Pb.27751, 11592 Stockholm, Sverige Tel.00 46 8 661 02 80 Fax.00 46 8 661 03 05
SCI, The Steel Construction Institute Silwood Park, Ascot, Berkshire SL5 7QN, UK Tel. 00 44 1344 623 345 Fax.00 44 1344 622 944

Lenke til egen hjemmeside i Stålguiden, kr.1090,- per år:  Trykk her!
 
Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009