AnFX 
A
N
N
O
N
S
E

 
AnFX 
AnFX 
AnFX 

Stålguiden

Ledig annonseplass - klikk her

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving

Søk i Stålguiden, Kvasir, Gule Sider, Enhetsregist., Google

Standarder og litteratur
Nasjonale:

Norsk Stålforbund Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
Tel.41 02 15 98
Norsk Byggtjeneste Pb.1575 Vika, 0118 Oslo
Tel.23 11 44 00 Fax.22 83 42 33
SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim, Tel.73 59 30 00
SINTEF Byggforsk PB.124 Blindern, 0314 Oslo, Tel.22 96 55 55
Standard Norge / Standard Online Pb.242, 1326 Lysaker
Tel.67 83 86 00 Fax.67 83 86 01
Statens Bygningstekniske Etat P.B.8742 Youngstorget-0028 Oslo Tel.22 47 56 00 Fax.22 47 56 11
Tapir Forlag Tel.73 59 32 10


Internasjonale:

Boverket Box.534, 371 23 Karlskrona, Sverige
Tel.00 46 455 35 30 00 Fax.00 46 455 35 31 00
Byggstandardiseringen Box.49044, 10028 Stockholm, Sverige
Tel.00 46 8 617 74 00 Fax.00 46 8 617 74 30
 
ISO Int.Org. for Standardization 1, rue de Varembé-Case postale 56, CH-1211 Geneve 20, Sveits
Tel.00 41 22 749 01 11 Fax.00 41 22 733 34 30
SIS Förlag Box.6455-St Eriksgt.115, 113 82 Stockholm, Sverige Tel.00 46 8 610 30 60 Fax.00 46 8 30 18 50

Lenke til egen hjemmeside i Stålguiden, kr.1090,- per år:  Trykk her!
 

 

Nyheter om Stålbygg nad
AnFX

  

Linje
Til Forside
Til
Sitemap (innholdsfortegnelse)
Linje

Copyright © 2000 Norsk Stålforbund - Sist endret: 10 august 2009